Ogłoszenie nr 1 wykonanie audytu energetycznego

Zapraszamy do składania ofert

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, ogłasza konkurs na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku Kościoła oraz dla budynku Domu
Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski Lublinie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Kościoła Parafialnego pw.
MB Królowej Polski”

Dokumentacja konkursowa dostępna tutaj:
- Formularz oferty.pdf / Formularz oferty (edytowalny).rtf
Wzór umowy.pdf
- Zapytanie ofertowe.pdf

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Kościoła w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: ,,Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie” złożył następujący wykonawca Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk, 20-439 Lublin, ul. Głuska 14

Odwiedź naszą parafię

ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin,

Prowadź
Kontakt

Tel: +48 81 746 31 16 (9:00-10:00, 16:00-17:30)
W nagłych przypadkach: +48 511-499-541

Email: kancelaria@parafia-tatary.pl
Zapraszamy na niedzielną Mszę św.


7:00, 8:30, 10:00 (za parafian), 11:30 (z udziałem dzieci), 16:00 (z udziałem młodzieży), 18:00